Katarsis VZW, Hasseltweg 439, B-3600 Genk • info@katarsis.be
T +32.(0)11.27.27.82 • F +32.(0)11.27.48.78
 

PROGRAMMA AANBOD : ALGEMEEN


Doelgroep
Mannen en vrouwen vanaf 16 jaar met een verslavingsprobleem. Als je door het gebruik van illegale drugs, al dan niet in combinatie met alcohol en/of medicatie steeds maar weer in de problemen geraakt, dan kom je zeker in aanmerking voor een opname in ons centrum. Katarsis is een open instelling. Cliënten worden op vrijwillige basis opgenomen, al dan niet met een juridisch statuut en/of gerechtelijke condities.
Voorwaarde tot opname
Bereidheid om stil te staan bij je verslaving en kritisch naar jezelf te kijken, zijn essentiële voorwaarden om een opname tot een goed einde te brengen.

Aanbod
Katarsis biedt je een modulair totaaltraject van verslavingsbehandeling aan. Het totaaltraject omvat 7 modules met telkens specifieke behandeldoelen, van fysieke ontwenning en psychologisch herstel tot re-integratie in de maatschappij. Je doorloopt het hele programma – of een deel ervan – naar eigen nood en op je eigen tempo, hierin bijgestaan door professionele hulpverleners.

Visie
De groepsgerichte aanpak met respect voor de eigenheid van de cliënt, vormt het uitgangspunt van onze behandeling. We hebben vertrouwen in je groeimogelijkheden en doen zoveel mogelijk beroep om je eigen kracht en sterkte. Samen met jou maken we haalbare tussendoelen voor concrete stappen in je ontwenningsproces.

Programma
Samen met je medebewoners leef en werk je in Katarsis in een gestructureerd groepsverband, waarin je met de tijd meer verantwoordelijkheid opneemt en daarbij ook een grotere zelfstandigheid verwerft. De anderen helpen jou om meer bewust te worden van je verslavingsgedrag en eventuele noden en gevoelens. Zij stimuleren je om je gedrag en omgang met anderen positief te veranderen. Wij begeleiden je ook individueel. Je kan met een teamlid persoonlijke gesprekken hebben en je kan ook beroep doen op familiewerking of sociale begeleiding krijgen.

Verblijf
Katarsis biedt een residentiële behandeling, dit wil zeggen dat je er dag en nacht verblijft. Het programma is ingedeeld in verschillende behandelingseenheden of ‘modules’ want het je ontwenningsproces verloopt stapsgewijs. Na elke stap vooruit, sluit je een module van behandeling af en ga je over naar een volgende fase in je herstel. Voortijdig uitstappen is steeds mogelijk, maar voor een positieve afronding vragen wij je om de module waarin je vertoeft, eerst volledig af te werken.

Afhankelijk van je behandelingservaring stap je in, in een bepaalde module en doorloop je een persoonlijk traject.
© 2021 KATARSIS VZW • info@katarsis.be • +32.(0)11.27.27.82