Katarsis VZW, Hasseltweg 439, B-3600 Genk • info@katarsis.be
T +32.(0)11.27.27.82 • F +32.(0)11.27.48.78
 

PROGRAMMA AANBOD : THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAP (MODULE 2 - 7)


In de gestructureerde leefgemeenschap die een TG is, organiseren de bewoners zelf hun dagelijks leven. Als lid van de groep heb jij daarin je eigen inbreng. Al doende leer je weer aandacht op te brengen voor belangrijke elementaire aspecten van het bestaan die je als verslaafde verwaarloosde, zoals :

• met anderen samenleven
• taken uitvoeren en evalueren
• werkdoelen stellen
• eigen vaardigheden benutten
• verantwoordelijkheden opnemen
• met autoriteit omgaan
• kritiek toelaten
In zo’n leefgemeenschap zijn er - net zoals in het leven daarbuiten - vanzelfsprekend ook momenten van sleur, spanningen en conflicten. In de TG heb je daarom therapiegroepen waarin je kan leren deze spanningen en conflicten constructief aan te pakken. Daarnaast leer je in de therapiegroepen omgaan met allerhande (onaangename) emoties. Je leert er dus als verslaafde naar jezelf te kijken en je gedrag in positieve zin te veranderen. Dit zijn belangrijke aspecten in het voorkomen van herval.

Naast de verschillende groepstherapieën, biedt de TG ook de nodige individuele ondersteuning
• mogelijkheid van individuele therapie
familiewerking
• sociaaladministratieve opvolging
vrouwenwerking
diversiteit
ouderschapsproject
tewerkstellingsproject

En natuurlijk is er ook tijd voor de nodige sport en ontspanning.

Programma
Zoals al gezegd bestaat het standaardprogramma van de TG uit verschillende modules, die als volgt het behandelingstraject gestalte geven:

• Onthaal- en Behandelingsfase TG (modules 2, 3 en 4)
• Tussenhuisfase TG (modules 5 en 6)
• Ambulante nazorg (module 7).

Waar het - voor wat de gemiddelde duur betreft - in de eerste module (DETOX-Module1) over weken ging, spreken we in de TG over modules van 3 maanden.

De duur van jouw eigen programma is evenwel persoonlijk bepaald en hangt onder andere af van in welke module je instapt, maar ook van de specifieke tijd die jij nodig hebt om de doelstellingen van een bepaalde module te realiseren.

Dit zijn beknopt de doelstellingen van de onderscheiden TG-modules.

Module 2 :
Onthaal (6 weken): Instroom via: detox, andere crisiscentra of rechtstreekse opname van cliënten met ervaring binnen residentiële hulpverlening. Voorwaarde = cleane urinetest. De doelstellingen zijn kennismaken met de werking van TG en de groep, met geleidelijke aanpassing aan tijdstructuur en het leven in groep. We beogen een verdere uitdieping van persoonlijke problemen (ruimer dan verslaving) en vertalen dit naar een concreet handelingsplan, zodat je een doorleefde keuze kan maken voor een langdurige behandeling.

Module 2 (6-tal weken): na de onthaalfase maak je definitief de keuze voor het verder zetten van de 2de module, en dus TG. Hier ga je actief aan de slag. Je leert open naar jezelf te kijken en je eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Je leert ook hoe je je persoonlijkheid kan ontwikkelen en versterken.

Module 3 : hier leer je omgaan met onaangename gevoelens/ emoties en de belemmeringen aan te pakken die een drugsvrij leven in de weg staan. Je leert er ook om verantwoordelijkheid voor anderen op te nemen. In deze fase begin je geleidelijk aan ook weer meer naar buiten te komen: je gaat winkelen, je kan op weekend en op hobby gaan, enz.

Module 4 : je werkt aan je reïntegratie in de maatschappij. Wij zoeken samen met jou naar aangepast vrijwilligerswerk, opleiding of herscholing en dergelijke. Daarnaast krijg je binnen de therapieën de mogelijkheid stil te staan bij de moeilijkheden die je tegenkomt tijdens je re-integratie.

Module 5-6 : je bent nu overgestapt naar het Tussenhuis van Katarsis. Hier leef je zelfstandig, niet meer in groep, maar je krijgt nog wel begeleiding. Wat je in de TG geleerd hebt kan je nu aan de realiteit toetsen. Je organiseert zelf je eigen werk, je toekomstige woonst en je vriendenkring.

Module 7 : je woont privé en staat nu helemaal op eigen benen. Je enige band met Katarsis is, zolang je dat wil, de ambulante nazorg door een teamlid. Je krijgt ook de mogelijkheid om af en toe met andere ex-bewoners gezellig samen te komen en van gedachten te wisselen over de meest uiteenlopende dingen des levens.
© 2021 KATARSIS VZW • info@katarsis.be • +32.(0)11.27.27.82