Katarsis VZW, Hasseltweg 439, B-3600 Genk • info@katarsis.be
T +32.(0)11.27.27.82 • F +32.(0)11.27.48.78
 

SPECIFIEK AANBOD : OUDERSCHAPSPROJECT


Met ouderschapproject proberen we meer recht te doen aan ouders in opname, door het ouder-zijn meer plaats te geven.

Het heeft als doel ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Het werkterrein is gericht op het versterken van beschermende factoren en het verminderen van risicofactoren.
De huidige invulling is:
• Twee wekelijkse ouderschapsgroep
• Aandacht voor een meer kindvriendelijke omgeving binnen Katarsis.
• Organiseren van ouder-kind activiteiten
• Extra ondersteuning bij ouders mbt het ouderschap: begeleid bezoek, individuele gesprekken, etc.

Het opvoedingsondersteunend werken met ouders die in de residentiële drughulpverlening verblijven, is uniek in onze regio en heeft een belangrijke meerwaarde voor cliënt-ouders. Optimaliseren van de contacten die ze gedurende hun behandeling met hun kind kunnen onderhouden, erkenning ervaren omtrent hun ouder-zijn, schuldgevoelens een plaats kunnen geven, alsook ondersteund en/of begeleid worden op vlak van ouderlijke vaardigheden, voegt een bredere dimensie toe aan het therapeutisch proces dat cliënt-ouders tijdens hun behandeling in vzw Katarsis doormaken. Door opvoedingsondersteunend te werken hopen we de retentiegraad van deze cliënten te verhogen. Tevens heeft het project de ambitie om preventief te werken naar kinderen van verslaafde ouders, door het risico op het ontstaan van transgenerationele verslavingspatronen en andere ontwikkelingsproblemen in te perken. Hiertoe is het van groot belang niet enkel toe te spitsen op specifieke opvoedingsgerelateerde aspecten maar dient een evenwicht tussen risico- en beschermende factoren op micro-, meso- en macroniveau nagestreefd te worden.

Praktische afspraken

Contacten:
Bewoners laten contacten door de familiewerker goedkeuren. Samen wordt bekeken welk contact mogelijk of aangewezen is in deze fase van de behandeling (schrijven, telefoon, bezoek…)

Telefoons:
2de module: Twee telefoons per week naar goedkeurde contacten. Uitzonderingen in overleg met familiewerker. Afspraken en eventuele extra telefoons worden op het ‘toegestane contacten’ formulier genoteerd. Extra telefoongesprekken worden vooral toegestaan bij bewoners van gescheiden ouders en bewoners met kinderen.
3de module: 3belbonnen per week. Uitzonderingen in overleg met familiewerker.

Bezoekdagen:
Tweewekelijks, op afwisselend zaterdag en zondag vind van 14u tot 16u bezoek plaats. Dit situeert zich in een ongedwongen, informele sfeer. Themagesprekken worden bij voorkeur op andere momenten georganiseerd. Bewoners worden verondersteld te weten wie er op bezoek komt. Het ligt voor de hand dat de bewoner enkel bezoek mag ontvangen van personen die reeds besproken en goedkeuring kregen door de familiewerker.

Op vraag en afhankelijk van nood worden er op maandag en donderdag avond bezoekmomenten voorzien tussen 17u en 20u. Deze bezoeken vinden enkele op afspraak plaats.
© 2021 KATARSIS VZW • info@katarsis.be • +32.(0)11.27.27.82