Onze werking

We bieden hulp aan mannen en vrouwen vanaf 16 jaar. Ons programma is groepsgericht en gestructureerd van vorm. We schenken veel aandacht aan de individuele noden van onze bewoners en willen ieders krachten en hulpbronnen inzetten om een volwaardig groeiproces na te streven.

Onze herstelgerichte visie legt de nadruk op een positief mensbeeld en gelooft sterk in de veranderingsmogelijkheden van onze bewoners. We richten ons op het nemen van verantwoordelijkheden en keuzes maken die zowel de bewoner als onze maatschappij ten goede komt. Onze begeleiding bestaat uit individuele medische opvolging, psycho-diagnostische screening, support bieden aan de context, psychologische en emotionele ondersteuning.

Onder supervisie van een deskundig team wordt samen met de bewoner gezocht naar persoonsgerichte doelstellingen die zijn integratie in onze maatschappij kunnen bevorderen.