Voor wie

Mannen en vrouwen vanaf 16 jaar met problemen rond illegale drugs, al dan niet in combinatie met alcohol en/of medicatie. Je bent bereid om te ontwennen en te onderzoeken welk traject nodig is. Aangezien we een open instelling zijn is een opname enkel op vrijwillige basis mogelijk, al dan niet met een juridisch statuut en/of gerechtelijke voorwaarden.

Intakeprocedure

Voorafgaand aan een opname dien je een intakegesprek aan te vragen.  Tijdens dit gesprek wordt uitleg gegeven over onze werking en geluisterd naar jouw vraag voor opname. Deze informatie wordt besproken op het wekelijks (multidisciplinair) intaketeam. Daar kijkt men of onze setting het meest geschikt is en zo niet zal je advies krijgen voor een doorverwijzing.

Indien een opname wel mogelijk is kom je op de wachtlijst terecht. In dat geval vragen we om ons wekelijks op maandag telefonisch te contacteren zodat je een  zicht krijgt op de duur van de wachtlijst. Zodra er een opnamedatum beschikbaar is, geven we deze zo snel mogelijk door.

Opname

De dag van opname dien je op het afgesproken uur naar ons centrum te komen. Jouw bagage wordt afgegeven en gecontroleerd. Een teamlid brengt je naar de opnamekamer waar een eerste controle zal gebeuren. Dit houdt in dat er gedoucht moet worden en als de bagage in orde is wordt deze teruggegeven.

Na de “controledouche” volgt een gesprek met de dokter, die verder zal beslissen óf en welke ontwenningsmedicatie zal worden voorgeschreven. Vervolgens zal je samen met de maatschappelijk assistent de opnameformulieren en dringende administratie in orde maken.

Indien je voldoende ontwend bent kom je in de groep terecht via een “voorstellingsgroep”. Tijdens deze groep stelt iedereen zich aan je voor en ook andersom. Vanaf dat moment volgt de deelname aan de groep met de bijhorende dagactiviteiten. Een andere bewoner, je peter/meter, zal je gedurende de eerste week wegwijs maken doorheen het programma.

Fasen

Fase 1: de detoxfase: is gebaseerd op het fysieke herstel en het aanpassen aan de leefgroep, indien nodig ondersteund door ontwenningsmedicatie.

Fase 2: de inventarisatiefase: is gericht op het leren ontdekken van jezelf als persoon en zicht krijgen op de betekenis van je verslaving in jouw eigen leven.

Fase 3: de oriëntatiefase: is de laatste fase van het detox-programma waarin het vervolgtraject bekeken en besproken wordt samen met het team en jouw mentor. Een vervolgtraject kan onder andere ambulante nazorgbegeleiding, een residentiële behandeling of terugkeren naar huis zijn.

Prijs

Prijs per dag (= zelf te betalen)

Situatie bij je ziekenfonds (code)Gewoon tarief
Bvb code 110/110
Voorkeurtarief
Bvb code 111/111
Ten laste bij de ouders op het ziekenboekje
Per dagPer dagPer dag
Dag 1€ 46,69€ 6,90€ 34,17
Alle andere dagen€ 19,42€ 6,90€ 6,90

Andere kosten

Naast de ligdagprijs kunnen ook nog een aantal andere kosten aangerekend worden die niet door het ziekenfonds terugbetaald worden. Hier geldt dat je betaalt wat je verbruikt of nodig hebt.

Weekgeld

Je krijgt een vastgelegd bedrag per week om zo terug te leren omgaan met geld. Met je weekgeld kan je je persoonlijke aankopen doen zoals: tabak, hygiëneproducten, postzegels, consumpties, hobby,…
Het weekgeld verhoogt naarmate de vorderingen in het programma afhankelijk van je financiële mogelijkheden.

Medicatie

Alle medicatie met uitzondering van ontwenningsmedicatie.

Raadpleging, behandeling en geneeskundige verzorging

Kosten door zorgverstrekkers die niet aan onze instelling verbonden zijn, zijn niet inbegrepen in de ligdagprijs en dus extra te betalen: artsen-specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten,…. Verstrekte zorgen door thuisverpleegkundigen, huisartsen en psychiaters zijn wel in de ligdagprijs inbegrepen.

Veelgestelde vragen

 • Binnen ons centrum worden allemaal mensen opgenomen met dezelfde problematiek. In de groep ontmoet je mensen die echt begrijpen wat jij voelt. Je staat allemaal voor dezelfde soort uitdagingen: ‘hoe kan ik clean worden en mijn leven terug in handen nemen?’ Je kan leren van elkaar. Het horen van de verhalen van anderen en jezelf hierin herkennen, kan je het gevoel geven dat je niet alleen bent. Steun geven en krijgen is van onschatbare waarde in je herstelproces.

  • Geen gebruik van alcohol, niet-voorgeschreven medicatie en illegale drugs
  • Geen agressie (verbaal of fysiek)
 • Tijdens het intakegesprek krijg je een brochure met informatie over de opname. Hierin vind je een lijst terug van spullen die je wel en niet mag meenemen.

 • Hoe langer je in het programma zit, hoe meer er van je verwacht wordt. De eerste twee dagen van je opname heb je recht op een rustmoment van twee uur per dag. Nadien wordt er verwacht dat je deelneemt aan alle therapie-onderdelen. Na twee weken word je verantwoordelijk voor het huishouden, keuken of de activiteiten. Ook wordt er gaandeweg verwacht dat je een voorbeeld bent voor andere bewoners en dat je meer stil staat bij je eigen verslaving, de gevolgen ervan en de werkpunten die je ziet voor je zelf. Op het einde van je programma wordt er verwacht dat je de verantwoordelijkheid draagt voor de hele groep en dat je een keuze maakt rond vervolgzorg en de nodige stappen hierin onderneemt.

 • Tijdens je opname mag je contact hebben met je familie en/of vrienden. Op de eerste dag van je opname wordt er samen met je familiewerker gekeken met welke mensen je nog contact wilt/mag hebben. Contact is dagelijks mogelijk via de telefoon/skype/briefpost. Daarnaast wordt er twee keer per week (op maandag en donderdag) een bezoekmoment georganiseerd van twee uur. Om de twee weken vindt er een bezoekdag in het weekend plaats.  De eerste vier weken is contact met familie mogelijk. Na vier weken mag je ook contact hebben met vrienden. Indien je weinig contact hebt met familie kan je in overleg met familiewerking bekijken of je toch al eerder contact kan hebben met vrienden.

 • Katarsis heeft een R.I.Z.I.V.- conventie.  De voornaamste verblijfskosten worden door de ziekteverzekering betaald. Jij betaalt het remgeld. Hoeveel remgeld er betaald moet worden, is afhankelijk van jouw code bij het ziekenfonds (bijvoorbeeld 110/110, 101/101,…). Daarnaast zijn er ook persoonlijke uitgaven zoals aankoop van: tabak, hygiëneproducten, … . Tijdens je verblijf kan er, samen met een medewerker van de sociale dienst, gewerkt worden aan je noodzakelijke sociale administratie (bijvoorbeeld:  ziekenfonds, inkomen, juridische aangelegenheden,..).

 • Je kan aan je verslaving werken via drughulp.be. Dit is een online programma met informatie over drugs. Tijdens het intakegesprek wordt er een account aangemaakt waardoor je toegang krijgt tot deze informatie.  Op die manier kan je onder andere meer leren over de producten die je gebruikt en de effecten ervan. Daarnaast kun je een drugdagboek invullen waar je kan registreren of je gebruikt hebt of zin had om te gebruiken.

 • Voor sommigen kan een opname van zes weken voldoende zijn om clean te blijven. Voor anderen is er sprake van herval op korte of lange termijn. Clean worden is een proces en hier horen succes- en faalervaringen bij. Samen met jou proberen we binnen je opname zicht te krijgen op je verslaving en welke impact dit heeft gehad op jezelf en je omgeving. Na vier weken in opname geeft het team je een advies rond eventuele verdere begeleiding. Dit advies is een inschatting van wat wij als team denken dat jij nodig hebt na zes weken. Dit wordt mee bepaald door de hoeveelheid van je gebruik, lengte van verslavingsgeschiedenis, aangetaste levensdomeinen en werkpunten die we zien doorheen je opname.