Sinds 2014 werken we nauw samen met verschillende organisaties en scholen om te streven naar een volwaardige therapeutische tuin waar zowel ontspanning, gesprekken als het werken in de tuin kunnen plaats vinden. Katarsis heeft ervoor gekozen de tuin in te zetten als therapeutisch middel.

Een tuin is een goede plaats om onze gedachten te verzetten en een vorm van fysieke arbeid waardoor het stressniveau daalt. Het is een goed tegengif voor gepieker en de lichaamsbeweging geeft energie. Werken in de vrije natuur en ademen van zuivere lucht voeden onze gezondheid.

Tuinieren en dan zeker moestuinieren leert ons nieuwe vaardigheden ontwikkelen en verantwoordelijkheden nemen wil je de kans op een goede oogst vergroten.

Wij werken samen met verschillende hogescholen en organisaties om de tuin zo optimaal mogelijk in te zetten waaronder: Terra-therapeutica, PXL Green & Tech, PXL Healtcare, richting ergotherapie en Bee Green.