Deelnemers kunnen hun verhaal vertellen zonder beoordeeld te worden. Ervaringen worden uitgewisseld, adviezen en steun kunnen aan mekaar gegeven worden. Op regelmatige basis worden er thema-avonden georganiseerd.

De groep komt één keer per maand samen. Deelnemen kan enkel wanneer er een band is met onze organisatie vb. een zoon, dochter, partner of vriend(in) hebben die een tijdje werd opgenomen in ons centrum.