Verslaving met al zijn uitwassen en consequenties legt een grote druk op de familiale context. Het is daarom aangewezen de context te ontlasten en tot rust te laten komen. We vinden het belangrijk het netwerk daarom te informeren en te betrekken bij het herstelproces. Daarom organiseren we met regelmaat netwerkgesprekken. We merken dat informatieverstrekking meer inzicht geeft in de verslaving en de betrokkenheid vergroot.

Elk gezin van een bewoner die in Katarsis verblijft, krijgt de mogelijkheid iedere module deel te nemen aan gezinsgesprekken. De manier van werken wordt aangepast aan de mogelijkheden en het ritme van het gezin: sommigen hebben meer tijd nodig, terwijl nog anderen niet onmiddellijk het nut inzien van dit voorstel. Het doel van het samenbrengen van de leden uit het gezin ligt in ‘het onder woorden brengen’ van hoe ieder de relaties ervaart (bevredigend, frustrerend, moeilijk…). Wat gebeurt er in het hier en nu binnen die gezinsrelaties? Wie vraagt om verandering? Wie neemt concrete initiatieven? Wat gebeurde er op het ogenblik dat gezinslid begon te gebruiken? Wat denken de andere gezinsleden hiervan? Waar kan men de draad terug opnemen om opnieuw tot communicatie te komen? Wat zou er kunnen veranderen in het gezin zodat elk gezinslid zijn eigen ruimte heeft zonder een bedreiging te vormen voor de andere gezinsleden?

Onze dienst familiewerking staat steeds ter beschikking voor vragen, bemerkingen en besprekingen van familie, partner en/of vrienden.