Reeds van in het begin werd de familie nauw betrokken in de behandeling en na afloop van het programma werd er ambulante nazorg geboden. In april 1997 werd Detox, ons ontwenningsprogramma opgestart. Twee jaar later slaagden we erin een huis te huren waar we de bewoners die op het eind van hun behandelprogramma waren, konden onderbrengen (Tussenhuis).

Op die manier kregen zij de kans hun re-integratie in de maatschappij concreet uit te werken. In 2006 trokken we weg uit het centrum van Genk en verhuisden naar Bokrijk. Later bouwden we een brug tussen Detox en de Therapeutische Gemeenschap en werd het Onthaal opgericht. Naast de groepsgerichte aanpak hebben we bijzondere aandacht voor individuele begeleiding. Deze individuele coaching met medische, diagnostische, psychologische en emotionele ondersteuning is verrijkend voor elke bewoner.

Missie

Katarsis biedt een modulair totaaltraject met als doel te re-integreren in onze maatschappij. We willen een vertrouwelijk kader creëren en geloven voluit in de groeimogelijkheden van onze bewoners. We willen mensen die kampen met afhankelijkheidsproblemen leren bewuste stappen te zetten in hun herstelproces.

Visie

Het uitgangspunt van onze behandeling is een groepsgerichte aanpak met respect voor de eigenheid van de bewoner. Belangrijke bouwstenen zijn zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en bewustwording. De groepswerking wordt aangestuurd en ondersteund door een multidisciplinair team. Samen maken we haalbare tussendoelen voor concrete stappen in het herstelproces.