Voor wie

Mannen en vrouwen vanaf 16 jaar met problemen rond illegale drugs, al dan niet in combinatie met alcohol en/of medicatie. Er is bereidheid om te ontwennen en te onderzoeken welk traject nodig is. Aangezien we een open instelling zijn is opname enkel op vrijwillige basis mogelijk, al dan niet met een juridisch statuut en/of gerechtelijke voorwaarden.

Intakeprocedure

Voorafgaande aan een opname dient er een intakegesprek te gebeuren. Tijdens dit gesprek wordt uitleg gegeven over onze werking en geluisterd naar de vraag voor opname. Deze informatie wordt besproken op het wekelijks (multidisciplinair) intaketeam. Daar kijkt men of onze setting het meest geschikt is en zo niet zal een doorverwijzing geadviseerd worden.

Indien een opname wel mogelijk is komt men op de wachtlijst terecht. In dat geval vragen we om ons wekelijks op maandag telefonisch te contacteren om een zicht te krijgen op de duur van de wachtlijst. Zodra er een opnamedatum beschikbaar is, geven we deze zo snel mogelijk door.

Opname

De dag van opname dient men op het afgesproken uur naar ons centrum te komen. De bagage wordt afgegeven en gecontroleerd. Een teamlid brengt de bewoner naar de opnamekamer waar een eerste controle zal gebeuren. Dit houdt in dat er gedoucht moet worden en als de bagage in orde is wordt deze terug gegeven.

Na de “controledouche” volgt een gesprek met de dokter, die verder zal beslissen óf en welke ontwenningsmedicatie zal worden voorgeschreven. Vervolgens zal men samen met de maatschappelijk assistent de opnameformulieren en dringende administratie in orde maken.

Indien voldoende ontwend komt men in de groep terecht via een “voorstellingsgroep”. Tijdens deze groep stelt iedereen zich aan de nieuwe bewoner voor en ook andersom. Vanaf dat moment volgt de deelname aan de groep met de bijhorende dagactiviteiten. Een andere bewoner, je peter/meter, zal gedurende de eerste week wegwijs maken doorheen het programma.

Fasen

Fase 1: de detoxfase: is gebaseerd op het fysieke herstel en een aanpassen aan de leefgroep. Indien nodig ondersteund door psychofarmaca.

Fase 2: de inventarisatiefase: is gericht op het leren ontdekken van de persoon zelf en inzichten ontwikkelen over de betekenis van de verslaving in de eigen situatie.

Fase 3: de oriëntatiefase: is de laatste fase van het detox-programma waarin het vervolgtraject bekeken en besproken wordt samen met het team. Een vervolgtraject kan onder andere ambulante nazorgbegeleiding, een residentiële behandeling of terugkeren naar huis zijn.

Prijs

Prijs per dag (= zelf te betalen)

Code ziekenfondsGewoon tarief
Bvb code 110/110
Voorkeurtarief
Bvb code 111/111
Ten laste bij ouders op ziekenboekje
Per dagPer dagPer dag
Dag 1€ 46,69€ 6,90€ 34,17
Alle andere dagen€ 19,42€ 6,90€ 6,90

Andere kosten

Naast de ligdagprijs kunnen ook nog een aantal andere kosten aangerekend worden die niet door het ziekenfonds terugbetaald worden.

Weekgeld

Iedereen krijgt een vastgelegd bedrag per week om zo terug te leren omgaan met geld. Met het weekgeld kunnen persoonlijke aankopen gedaan worden zoals: tabak, hygiëneproducten,
consumpties, hobby,…
Het weekgeld verhoogt naarmate de vorderingen in het programma afhankelijk van je financiële mogelijkheden.

Medicatie

Alle medicatie met uitzondering van ontwenningsmedicatie.

Raadpleging, behandeling en geneeskundige verzorging

Kosten door zorgverstrekkers die niet aan onze instelling verbonden zijn, zijn niet inbegrepen in de ligdagprijs en dus extra te betalen: artsen-specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten,…
Verstrekte zorgen door thuisverpleegkundigen, huisartsen en psychiaters zijn wel in de ligdagprijs inbegrepen.

Veelgestelde vragen

 • Binnen ons centrum worden allemaal mensen opgenomen met dezelfde problematiek. In een groep ontmoet men mensen die mekaar begrijpen en meevoelen. Iedereen ervaart dezelfde soort uitdagingen: ‘hoe kan ik clean worden en mijn leven terug in handen nemen?’ Leren van elkaar, “het zelfhulpprincipe” staat centraal . Het horen van de verhalen van anderen en zichzelf hierin herkennen, kan het gevoel geven dat men niet alleen is. Steun geven en krijgen is van onschatbare waarde in het herstelproces.

  • Geen gebruik van alcohol, niet-voorgeschreven medicatie en illegale drugs
  • Geen agressie (verbaal of fysiek)
 • Tijdens het intakegesprek krijgt men een brochure met informatie over de opname. Hierin vindt men een lijst terug van spullen die men wel en niet mag meenemen.

 • Hoe langer men in het programma zit, hoe meer er verwacht wordt. De eerste twee dagen van de opname heeft men recht op een rustmoment van twee uur per dag. Nadien wordt er verwacht dat men deelneemt aan alle therapie-onderdelen. Na twee weken wordt men verantwoordelijk voor het huishouden, keuken of de activiteiten. Ook wordt er gaandeweg verwacht dat men een voorbeeld is voor andere bewoners en dat men meer stil staat bij de eigen verslaving, de gevolgen ervan en de werkpunten die men ziet voor zichzelf. Op het einde van het programma wordt er verwacht dat men de verantwoordelijkheid draagt voor de hele groep en dat men een keuze maakt rond vervolgzorg en de nodige stappen hierin onderneemt.

 • Tijdens de opname mag men contact hebben met de familie en/of vrienden. Op de eerste dag van de opname wordt er samen met een familiewerker gekeken met welke mensen men nog contact wilt/mag hebben. Contact is dagelijks mogelijk via de telefoon/skype/briefpost. Daarnaast wordt er twee keer per week (op maandag en donderdag) een bezoekmoment georganiseerd van twee uur. Om de twee weken vindt er een bezoekdag in het weekend plaats.  De eerste vier weken is contact met familie mogelijk. Na vier weken mag men ook contact hebben met vrienden. Indien men weinig contact heeft met familie kan men in overleg met familiewerking bekijken of er toch al eerder contact met vrienden kan zijn.

 • Katarsis heeft een R.I.Z.I.V.- conventie.  De voornaamste verblijfskosten worden door de ziekteverzekering betaald. De bewoner betaalt het remgeld. Hoeveel remgeld er betaald moet worden, is afhankelijk van de code bij het ziekenfonds (bijvoorbeeld 110/110, 101/101,…). Daarnaast zijn er ook persoonlijke uitgaven zoals aankoop van: tabak, hygiëneproducten, … . Tijdens het verblijf kan er, samen met een medewerker van de sociale dienst, gewerkt worden aan de noodzakelijke sociale administratie (bijvoorbeeld:  ziekenfonds, inkomen, juridische aangelegenheden,..).

 • Men kan aan de verslaving werken via drughulp.be. Dit is een online programma met informatie over drugs. Tijdens het intakegesprek wordt er een account aangemaakt waardoor toegang mogelijk is tot deze informatie.  Op die manier kan men onder andere meer leren over de producten die men gebruikt en de effecten ervan. Daarnaast kan men een drugdagboek invullen waar men kan registreren of men gebruikt hebt of zin had om te gebruiken.

 • Voor sommigen kan een opname van zes weken voldoende zijn om clean te blijven. Voor anderen is er sprake van herval op korte of lange termijn. Clean worden is een proces en hier horen succes- en faalervaringen bij. Samen proberen we binnen de opname zicht te krijgen op de verslaving en welke impact dit heeft gehad op de bewoner en zijn omgeving. Na vier weken in opname geeft het team een advies rond eventuele verdere begeleiding. Dit advies is een inschatting van wat wij als team denken dat de bewoner nodig heeft na zes weken. Dit wordt mee bepaald door de hoeveelheid van het gebruik, lengte van verslavingsgeschiedenis, aangetaste levensdomeinen en werkpunten die we zien doorheen de opname.