STERK! is ons theaterproject waar men kan experimenteren met onderontwikkelde delen van zichzelf. Via spel en drama worden groeikansen gecreëerd onder professionele supervisie.

Door jarenlang gebruik van middelen verliezen mensen het contact met hun gevoelsbeleving waardoor reflecteren op verbaal niveau moeilijker wordt. Onze bewoners laten proeven van inspirerende theatermethodieken werkt versterkend en grensverleggend. Het is een manier om die gevoelsbeleving te herontdekken. Theater vergroot cognitieve, fysieke, sociale en creatieve vaardigheden. Wekelijks vindt er een theatergroep plaats waar vrijblijvend bij aangesloten kan worden.

Het project wordt elk jaar met de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap opgestart in september/oktober, om in maart van het jaar nadien getoond te worden op podia zowel in vrije voorstelling als in schoolvoorstelling. Tevens probeert dit project jongeren te bereiken van Centrum Leren en Werken, Arktos, … .