AGM

Het project Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen is een ambulant aanbod voor geverbaliseerde overtreders op de drugwetgeving.

Het aanbod bestaat uit een viertal begeleidingsgesprekken voor mensen woonachtig in Limburg die van het Parket het aanbod krijgen om hun dossier op een alternatieve manier af te werken door het volgen van deze begeleiding.
Katarsis in samenwerking met Zorggroep Zin, provincie Limburg, de verschillende politiezones in Limburg, justitiehuizen en het Parket organiseert deze begeleiding en voert deze uit.

Contact

Connect

Het programma Connect van Ligant, vroeginterventie voor druggebruikers, richt zich op jongeren en jong-volwassenen (12 jaar t.e.m. 23 jaar) waarbij sprake is van experimenteel, beginnend riskant of problematisch alcohol- of druggebruik.

Onze doelstelling is motiveren tot verandering en het beperken van de risico’s van gebruik door in groep of individueel na te denken over de betekenis en de gevolgen van het alcohol- of druggebruik. De groepen en individuele gesprekken worden op verschillende locaties in Limburg georganiseerd.

Daarnaast bieden wij een gespecialiseerd aanbod voor jongeren/ jongvolwassenen met risicovol game- of gokgedrag.

Bekijk hier de folder van Ligant

Veelgestelde vragen

  • Iedereen kan aanmelden: de jongere zelf, de ouders, zij die dicht bij de jongere staan, maar ook professionals: CLB, huisartsen, politie, enz. zowel telefonisch (011 42 49 78) als via e-mail (verslavingconnect@ligant.be).

  • Via uitwisseling en discussie met leeftijdsgenoten komen tot nadenken en bewustwording van middelengebruik en/of gamegedrag (kan ook individueel). Jongeren worden geïnformeerd over druggerelateerde thema’s zoals effecten en risico’s van producten, wetgeving, enz. of gamegedrag en de mogelijke impact hiervan.

  • Er wordt samengewerkt met justitie wanneer justitie de aanmelder is. Uiteraard houden wij rekening met het basis principe van het beroepsgeheim.

  • De groepen en individuele gesprekken worden op verschillende locaties in Limburg georganiseerd.

  • Een intakegesprek is een eerste kennismaking, voor -18 jarige is dit in het bijzijn van de ouders. Er wordt een inschatting gemaakt op basis van het intakegesprek: opstart vroeginterventie of doorverwijzing naar een ander aanbod van ZorGGroep Zin. Het is een vrije keuze om al dan niet in te gaan op het gedane aanbod.

  • Ja, wij bieden een gespecialiseerd aanbod voor jongeren/ jongvolwassenen met risicovol game- of gokgedrag.

  • Ja, een traject bij Ligant Connect team vroeginterventie middelen en gamen is gratis.